Chào mừng bạn đến với website Mầm non Ngân Hà

Điạ chỉ: 97 Bạch Đằng - Hạ Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng

Điện thoại: 0904180495

Email: mamnonnganha@hongbang.edu.vn

Mô tả:

Hiệu trưởng

Bùi Phi Hương
Bùi Phi Hương

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0975733909

Email liên lạc: mamnonnganha@hongbang.edu.vn

Bùi Phi Hương
Bùi Phi Hương

Ngày sinh: 25/12/1988

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tiên Lãng - Hải Phòng

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Hiệu phó chuyên môn

Điện thoại riêng: 0911129987

Email liên lạc: mamnonnganha@hongbang.edu.vn

Vũ Thị Bích Thọ
Vũ Thị Bích Thọ

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hải Phòng

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Hiệu phó nuôi dưỡng

Mầm non Ngân Hà